SƠ ĐỒ CĂN HỘ


Mặt Bằng Căn hộ Cộng Hòa Garden 
Hiện tại chúng tôi đang triển khai 3 tháp căn hộ A B C. Tháp D & E đã bàn giao cho khách hàng mua từ trước đó. Mời khách hàng chọn từng Block để xem thiết kế mặt bằng điển hình và Thiết kế chi tiết Sơ đồ Mặt bằng Căn hộ Cộng Hòa Garden


Mặt bằng tầng điển hình 3 tháp A - B - C

 
Chat ngay